Изпълнени проекти

 • ХОТЕЛ МЕРИАН ПАЛАС

  Изграждане на отоплителна и климатична инсалация. Котелна централа.

 • ТРАНСГРАНИЧЕН КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

  Транграничен културен център за деца. Изграждане на отоплителна инсталация.

 • ЗЪРНОБАЗА

  Зърнобаза – Разград. Подвързване на хоризонтали и вертикални транспортьори с продуктопроводи

 • "НЕОХИМ" АД

  Неохим АД - гр. Димитровград Направа на топлоизолация и обшивка по технологични колони, тръбопроводи и съоражения.

 • "ВИНПРОМ КАРНОБАТ"

  Винпром – гр. Карнобат. Направа на топлоизолация и обшивка по технологични колкони, тръбопроводи и съоражения.

 • Тракия Глас България ЕАД.

  Изграждане на инсталация за разделяне на втечнени газове.

 • "АУРУБИС" АД

  Аурубис АД - гр. Пирдоп Заготовка на метална конструкция.

 • "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАГС" АД

  Лукойл Нефтохим – Бургас. Машинно-ремонтни работи на подобект „Каталитичен реформинг” и подобект "Хидроочистка" - 5. Полагане на тръбопроводи и монтаж на съоражения за отчитане в пост терминал с.Росенец.

 • "БИОВЕТ" АД

  Биовет – Разград. Реконструкция на корпус ОП2 (обособено производство), подмяна технологични тръбопроводи и изграждане на обслужващи площадки.

 • СОФИЯ РИНГ МОЛ

  Ринг Мол - гр. София Технологични тръбопроводи за топла и студена вода, тръбопроводи за пожарогасителна инсаталция и помпени системи към спринклерна инсталация.