Услуги

"Х и К Монтаж" ЕООД е частна българска фирма, която проектира и изпълнява инженерингови решения в сверите на промишленото и  гражданското строителство по следните направления:

  1. Цялостно решение за изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация на жилищни и промишлени сгради, както и на помещения със специфични технологични изисквания
  2. Доставка и окомлектоване на оборудване за обектите към системите за отопление, климатизация и вентилация.
  3. Изграждане на обекти с алтернативни възобновяеми енергийни източници, термопомпени системи, котли на биомаса, соларни и фотоволтаични системи и всичките им компоненти, необходими за монтаж и експлоатация.
  4. Газификация - вътрешни газо разпределителни инсталации, сградни и улични мрежи ( тръби, фитинги и всички прилежащи аксесоари).
  5. Изграждане на пожарогасителни системи (спринклерни) и пожароизвестителни инсталации.
  6. Изграждане на ВИК инсталации, пречиствателни и помпени станции и хидрофорни системи.
  7. Изработка и монтаж на метални конструкции и тръбопроводи.
  8. Изолация и обшивки на тръбопроводи и съоражения