За нас

"Х и К Монтаж" ЕООД е приемник на ЕТ"Алекс", създадена през 1994 г.от служители на "ПМУ - Ст.Загора", тогава в системата на ДСО"МОНТАЖИ"АД. Управленския и изпълнителски състави са взели участие в изграждането на голям брой значими за енергетиката и промишлеността на Р.България обекти. "Х и К Монтаж" ЕООД поддържа средно списъчен състав от около 25 души - високо квалифицирани монтажници на тръбопроводи, изометристи, монтажници на метални конструкции и оборудване, заварчици - сертифицирани съгласно EN 287-1, специалисти по топлоизолация, технически ръководители и помощен персонал. В приоритетите на фирмата особенно място заема спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.